Dotacja ze środków Unii Europejskiej dla firmy PW NAGLAK Wojciech Naglak.

Firma PW NAGLAK Wojciech Naglak w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizuje
zgodnie z umową POIR.03.04.00-30-0193/20-00 projekt: „Złagodzenie skutków nagłego niedoboru wywołanego przez epidemię COVID-19
w PW NAGLAK Wojciech Naglak”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest „Instytucją Pośredniczącą”.

Celem projektu jest wsparcie firmy PW NAGLAK Wojciech Naglak w zakresie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności
w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Utrzymanie działalności gospodarczej przez firmę
PW NAGLAK Wojciech Naglak ma nastąpić przez okres nie mniejszy niż trzy miesiące.

Wartość pomocy wyniosła 260 323,32 zł.

Dotacja ze środków Unii Europejskiej dla firmy PW NAGLAK Wojciech Naglak.

Firma PW NAGLAK Wojciech Naglak w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizuje zgodnie z umową POIR.03.04.00-30-0193/20-00 projekt: „Złagodzenie skutków nagłego niedoboru wywołanego przez epidemię COVID-19 w PW NAGLAK Wojciech Naglak”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest „Instytucją Pośredniczącą”.

Celem projektu jest wsparcie firmy PW NAGLAK Wojciech Naglak w zakresie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Utrzymanie działalności gospodarczej przez firmę PW NAGLAK Wojciech Naglak ma nastąpić przez okres nie mniejszy niż trzy miesiące.

Wartość pomocy wyniosła 260 323,32 zł.