POLITYKA JAKOŚCI


POLITYKA JAKOŚCI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NAGLAK Wojciech Naglak jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji, sprzedaży, montażu kabin i zabudów do ciągników, kombajnów oraz innych pojazdów i urządzeń specjalistycznych. Za priorytet w swoim działaniu stawia na jakość, która mierzona jest poziomem zadowolenia klienta i to stanowi najwyższy cel naszej organizacji.

Jakości podporządkowane są wszelkie działania, które w efekcie dają produkt w pełni zaspakajający potrzeby odbiorców. Szczególną uwagę zwracamy na doskonałość procesów, ponieważ wiemy, że każdy proces z osobna musi być dopracowany, aby całość procesu produkcji i zarządzania była efektywna.

Sukces osiągamy przy pomocy następujących czynników:
● Bezustanna poprawa efektywności finansowej
● Optymalne wykorzystanie zasobów
● Wybór najlepszych materiałów
● Nieustanne badanie opinii klienta
● Ciągła obserwacja rynku i konkurencji
● Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością we wszystkich obszarach firmy

Naczelną zasadą jest dla nas przekonanie o tym, że ciągła praca nad poprawą istniejącej sytuacji jest jedynym gwarantem wytwarzania produktu mającego szczególne znaczenie dla klienta i na miarę naszych możliwości będziemy systematycznie weryfikować wyniki naszego działania.

Ponadto firma PW NAGLAK Wojciech Naglak identyfikuje strony zainteresowane, dokonuje analiz zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie organizacji oraz ocenia ryzyka związane z działalnością.

Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiągnięcie założonych celów.

 

Zatwierdził:     W. Naglak

Data zatwierdzenia: 17.11.2023 r.

Wydanie 3

 

POLITYKA JAKOŚCI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NAGLAK Wojciech Naglak za priorytet w swoim działaniu stawia na jakość, która mierzona jest poziomem zadowolenia klienta i to stanowi najwyższy cel naszej organizacji.

Jakości podporządkowane są wszelkie działania, które w efekcie dają produkt w pełni zaspakajający potrzeby odbiorców. Szczególną uwagę zwracamy na doskonałość procesów, ponieważ wiemy, że każdy proces z osobna musi być dopracowany, aby całość procesu produkcji i zarządzania była efektywna.

Sukces osiągamy przy pomocy następujących czynników:
– Bezustanna poprawa efektywności finansowej
– Optymalne wykorzystanie zasobów
– Wybór najlepszych materiałów
– Nieustanne badanie opinii klienta
– Ciągła obserwacja rynku i konkurencji

Naczelną zasadą jest dla nas przekonanie o tym, że ciągła praca nad poprawą istniejącej sytuacji jest jedynym gwarantem wytwarzania produktu mającego szczególne znaczenie dla klienta i na miarę naszych możliwości będziemy systematycznie weryfikować wyniki naszego działania.

Ponadto firma PW NAGLAK Wojciech Naglak identyfikuje strony zainteresowane, dokonuje analiz zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie organizacji oraz ocenia ryzyka związane z działalnością.

Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiągnięcie założonych celów.

 

          Zatwierdził:   W. Naglak

          Data zatwierdzenia: 17.02.2023 r.

Wydanie 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NAGLAK Wojciech Naglak za priorytet w swoim działaniu stawia na jakość, która mierzona jest poziomem zadowolenia klienta i to stanowi najwyższy cel naszej organizacji.

Jakości podporządkowane są wszelkie działania, które w efekcie dają produkt w pełni zaspakajający potrzeby odbiorców. Szczególną uwagę zwracamy na doskonałość procesów, ponieważ wiemy, że każdy proces z osobna musi być dopracowany, aby całość procesu produkcji i zarządzania była efektywna.

Sukces osiągamy przy pomocy następujących czynników:
– Bezustanna poprawa efektywności finansowej
– Optymalne wykorzystanie zasobów
– Wybór najlepszych materiałów
– Nieustanne badanie opinii klienta
– Ciągła obserwacja rynku i konkurencji

Naczelną zasadą jest dla nas przekonanie o tym, że ciągła praca nad poprawą istniejącej sytuacji jest jedynym gwarantem wytwarzania produktu mającego szczególne znaczenie dla klienta i na miarę naszych możliwości będziemy systematycznie weryfikować wyniki naszego działania.

Ponadto firma PW NAGLAK Wojciech Naglak identyfikuje strony zainteresowane, dokonuje analiz zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie organizacji oraz ocenia ryzyka związane z działalnością.

Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiągnięcie założonych celów.

 

                                                                                                     Zatwierdził:   W. Naglak

                                                                                                     Data zatwierdzenia: 17.02.2023 r.

Wydanie 2