POLITYKA JAKOŚCI

  
POLITYKA JAKOŚCI

   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NAGLAK Wojciech Naglak za priorytet w swoim działaniu stawia na jakość, która mierzona jest poziomem zadowolenia klienta i to stanowi najwyższy cel naszej organizacji.

   Jakości podporządkowane są wszelkie działania, które w efekcie dają produkt w pełni zaspakajający potrzeby odbiorców. Szczególną uwagę zwracamy na doskonałość procesów, ponieważ wiemy, że każdy proces z osobna musi być dopracowany, aby całość procesu produkcji i zarządzania była efektywna.

   Sukces osiągamy przy pomocy następujących czynników:
● Bezustanna poprawa efektywności finansowej
● Optymalne wykorzystanie zasobów
● Wybór najlepszych materiałów
● Nieustanne badanie opinii klienta
● Ciągła obserwacja rynku i konkurencji

   Naczelną zasadą jest dla nas przekonanie o tym, że ciągła praca nad poprawą istniejącej sytuacji jest jedynym gwarantem wytwarzania produktu mającego szczególne znaczenie dla klienta i na miarę naszych możliwości będziemy systematycznie weryfikować wyniki naszego działania.

   Ponadto firma PW NAGLAK Wojciech Naglak identyfikuje strony zainteresowane, dokonuje analiz zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie organizacji oraz ocenia ryzyka związane z działalnością.

   Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantuje osiągnięcie założonych celów.

 

                                                                                                                                                Zatwierdził:     W. Naglak

                                                                                                                              Data zatwierdzenia: 31.08.2022 r.

Wydanie 1

 

   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NAGLAK Wojciech Naglak za priorytet w swoim działaniu stawia na jakość, która mierzona jest poziomem zadowolenia klienta i to stanowi najwyższy cel naszej organizacji.

   Jakości podporządkowane są wszelkie działania, które w efekcie dają produkt w pełni zaspakajający potrzeby odbiorców. Szczególną uwagę zwracamy na doskonałość procesów, ponieważ wiemy, że każdy proces z osobna musi być dopracowany, aby całość procesu produkcji i zarządzania była efektywna.

   Sukces osiągamy przy pomocy następujących czynników:
   – Bezustanna poprawa efektywności finansowej
   – Optymalne wykorzystanie zasobów
   – Wybór najlepszych materiałów
   – Nieustanne badanie opinii klienta
   – Ciągła obserwacja rynku i konkurencji

   Naczelną zasadą jest dla nas przekonanie o tym, że ciągła praca nad poprawą istniejącej sytuacji jest jedynym gwarantem wytwarzania produktu mającego szczególne znaczenie dla klienta i na miarę naszych możliwości będziemy systematycznie weryfikować wyniki naszego działania.

   Ponadto firma PW NAGLAK Wojciech Naglak identyfikuje strony zainteresowane, dokonuje analiz zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie organizacji oraz ocenia ryzyka związane z działalnością.

   Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantuje osiągnięcie założonych celów.

 

                  Zatwierdził:   W. Naglak

Data zatwierdzenia: 31.08.2022 r.

 Wydanie 1