POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma NAGLAK bardzo poważnie traktuje politykę prywatności danych użytkowników serwisu www.naglak.pl dokładając wszelkich starań by chronić platformę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W zakresie ochrony danych osobowych firma NAGLAK działa zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Jak w większości witryn internetowych w celu poprawy wydajności, efektywnego dostosowania treści prezentowanych materiałów oraz w celu poprawy bezpieczeństwa za pośrednictwem plików cookies są gromadzone, przetwarzane oraz przekazywane dane statystyczne związane z odwiedzinami na stronach, czasem przebywania czy strukturze poruszania się.

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są to tak zwane „ciasteczka”, czyli pliki numeryczno-tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika (smartphone, tablet, komputer) przez przeglądarkę internetową. Pliki te pozwalają stronie zapisywać preferencje użytkownika np. względem niej. Pliki cookies są akceptowane przez przeglądarkę internetową użytkownika i służą do identyfikacji urządzenia. Dane pozyskane z tych plików nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisie.

Jakie rodzaje plików cookies używamy?

Stosujemy własne oraz zewnętrzne pliki cookies. W zakresie plików własnych używane są pliki tak zwane sesyjne oraz stałe pliki cookies.

 • Pliki sesyjne należą do plików cookies tak zwanych tymczasowych związanych z aktywnym połączeniem do strony. W momencie zamknięcia przeglądarki internetowej pliki te zostają usunięte. Pliki te służą głównie do podtrzymywania bieżących ustawień w trakcie poruszania się po stronie (np. jeśli użytkownik zaloguje się na stronie przeglądarka nie wymaga ponownego logowania na każdej podstronie witryny).
 • Pliki stałe należą do plików cookies instalowanych bezpośrednio na urządzeniu, na którym za pośrednictwem przeglądarki internetowej uruchomiono stronę. Pliki te w odróżnieniu od plików sesyjnych pozostają zainstalowane na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Kategoria tych plików zawiera pliki ustawień indywidualnych względem strony oraz pliki statystyczne związane z poruszaniem się po stronie (np. ilości odwiedzin, struktura poruszania się, czy czasy przebywania na stronie bądź podstronach).

W celu podniesienie efektywności prezentowanych materiałów i dostosowania treści i ergonomii strony na poziomie ogólnym preferencji użytkownika stosowane są tak zwane pliki zewnętrzne, czyli cookies podmiotów zewnętrznych. Związane są one najczęściej z aplikacjami bądź obiektami, których właścicielami są podmioty zewnętrzne. (np. zastosowane narzędzia reklamowe przekierowujące na strony zewnętrzne, czy chociażby odnośniki do map dojazdu, które nie należą do narzędzi będących własnością właściciela witryny www.naglak.pl). W skrócie pliki własne służą do wsparcia analizy danych w zakresie preferencji bezpośrednio związanych ze stroną, natomiast pliki zewnętrzne zarówno pozwalają zdefiniować profil względem preferencji tematyki samej strony, jak również na poziomie ogólnym związanym z zakresem innych odwiedzanych stron internetowych pozwalając budować globalne preferencje użytkownika, co w efekcie prowadzi do efektywniejszego prezentowania materiałów oraz treści reklamowych.

W celu poprawy ergonomii, wydajności oraz efektywności witryny firma NAGLAK korzysta z zewnętrznego narzędzia analitycznego Google Analytics, które reprezentowane jest przez podmiot zewnętrzny. Podmiot ten generuje i posiada własne pliki cookies. Poniżej linki kierujące bezpośrednio do polityki prywatności, warunków i stosowania plików cookies przez Google:

https://policies.google.com/privacy/key-terms?gl=pl#toc-terms-cookie

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Istnieje możliwość ograniczenia stosowania plików cookies poprzez Google na żądanie użytkownika poprzez zainstalowanie dodatku ograniczającego znajdującego się pod poniższym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

W każdej chwili istnieje możliwość konfiguracji indywidualnej przeglądarki w celu włączenia/wyłączenia/ograniczenia/usunięcia plików cookies. Poniżej linki do wsparcia konfiguracji cookies dla najpopularniejszych przeglądarek (kolejność ustalona losowo):

CHROME:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

MOZILLA FIREFOX:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

OPERA:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

MICROSOFT EDGE

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

DANE OSOBOWE – formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) firma NAGLAK informuje, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Firma NAGLAK z siedzibą: ul. Borecka 33a, 63-720 Koźmin Wlkp.
 • Kontakt z administratorem danych osobowych: ado@naglak.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na e-mail przesłany przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na skrzynkę mailową: naglak@naglak.pl (art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku)
 • Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na skrzynkę mailową: naglak@naglak.pl będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty jej zakończenia). Niniejszym w okresie tym występuje możliwość dobrowolnego wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od rezultatu prowadzonej korespondencji, dane mogą być dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą winna zostać odrębnie poinformowana. W przypadku nienawiązania współpracy dane zostaną usunięte.
 • Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy dana osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

DANE OSOBOWE – formularz reklamacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) firma NAGLAK informuje, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Firma NAGLAK z siedzibą: ul. Borecka 33a, 63-720 Koźmin Wlkp.
 • Kontakt z administratorem danych osobowych: ado@naglak.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na e-mail przesłany przez formularz reklamacyjny lub bezpośrednio na skrzynkę mailową: reklamacje@naglak.pl (art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku)
 • Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zgłoszenia przesłanego za pomocą formularza reklamacyjnego lub bezpośrednio na skrzynkę mailową: reklamacje@naglak.pl będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zgłoszenia będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zgłoszenia (nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty jej zakończenia). Niniejszym w okresie tym występuje możliwość dobrowolnego wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od rezultatu prowadzonej korespondencji, dane mogą być dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą winna zostać odrębnie poinformowana. W przypadku nienawiązania współpracy dane zostaną usunięte.
 • Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy dana osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Firma NAGLAK bardzo poważnie traktuje politykę prywatności danych użytkowników serwisu www.naglak.pl dokładając wszelkich starań by chronić platformę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W zakresie ochrony danych osobowych firma NAGLAK działa zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Jak w większości witryn internetowych w celu poprawy wydajności, efektywnego dostosowania treści prezentowanych materiałów oraz w celu poprawy bezpieczeństwa za pośrednictwem plików cookies są gromadzone, przetwarzane oraz przekazywane dane statystyczne związane z odwiedzinami na stronach, czasem przebywania czy strukturze poruszania się.

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są to tak zwane „ciasteczka”, czyli pliki numeryczno-tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika (smartphone, tablet, komputer) przez przeglądarkę internetową. Pliki te pozwalają stronie zapisywać preferencje użytkownika np. względem niej. Pliki cookies są akceptowane przez przeglądarkę internetową użytkownika i służą do identyfikacji urządzenia. Dane pozyskane z tych plików nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisie.

Jakie rodzaje plików cookies używamy?

Stosujemy własne oraz zewnętrzne pliki cookies. W zakresie plików własnych używane są pliki tak zwane sesyjne oraz stałe pliki cookies.

 • Pliki sesyjne należą do plików cookies tak zwanych tymczasowych związanych z aktywnym połączeniem do strony. W momencie zamknięcia przeglądarki internetowej pliki te zostają usunięte. Pliki te służą głównie do podtrzymywania bieżących ustawień w trakcie poruszania się po stronie (np. jeśli użytkownik zaloguje się na stronie przeglądarka nie wymaga ponownego logowania na każdej podstronie witryny).
 • Pliki stałe należą do plików cookies instalowanych bezpośrednio na urządzeniu, na którym za pośrednictwem przeglądarki internetowej uruchomiono stronę. Pliki te w odróżnieniu od plików sesyjnych pozostają zainstalowane na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Kategoria tych plików zawiera pliki ustawień indywidualnych względem strony oraz pliki statystyczne związane z poruszaniem się po stronie (np. ilości odwiedzin, struktura poruszania się, czy czasy przebywania na stronie bądź podstronach).

W celu podniesienie efektywności prezentowanych materiałów i dostosowania treści i ergonomii strony na poziomie ogólnym preferencji użytkownika stosowane są tak zwane pliki zewnętrzne, czyli cookies podmiotów zewnętrznych. Związane są one najczęściej z aplikacjami bądź obiektami, których właścicielami są podmioty zewnętrzne. (np. zastosowane narzędzia reklamowe przekierowujące na strony zewnętrzne, czy chociażby odnośniki do map dojazdu, które nie należą do narzędzi będących własnością właściciela witryny www.naglak.pl). W skrócie pliki własne służą do wsparcia analizy danych w zakresie preferencji bezpośrednio związanych ze stroną, natomiast pliki zewnętrzne zarówno pozwalają zdefiniować profil względem preferencji tematyki samej strony, jak również na poziomie ogólnym związanym z zakresem innych odwiedzanych stron internetowych pozwalając budować globalne preferencje użytkownika, co w efekcie prowadzi do efektywniejszego prezentowania materiałów oraz treści reklamowych.

W celu poprawy ergonomii, wydajności oraz efektywności witryny firma NAGLAK korzysta z zewnętrznego narzędzia analitycznego Google Analytics, które reprezentowane jest przez podmiot zewnętrzny. Podmiot ten generuje i posiada własne pliki cookies. Poniżej linki kierujące bezpośrednio do polityki prywatności, warunków i stosowania plików cookies przez Google:

https://policies.google.com/privacy/key-terms?gl=pl#toc-terms-cookie

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Istnieje możliwość ograniczenia stosowania plików cookies poprzez Google na żądanie użytkownika poprzez zainstalowanie dodatku ograniczającego znajdującego się pod poniższym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

W każdej chwili istnieje możliwość konfiguracji indywidualnej przeglądarki w celu włączenia/wyłączenia/ograniczenia/usunięcia plików cookies. Poniżej linki do wsparcia konfiguracji cookies dla najpopularniejszych przeglądarek (kolejność ustalona losowo):

CHROME:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

MOZILLA FIREFOX:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

OPERA:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

MICROSOFT EDGE

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

DANE OSOBOWE – formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) firma NAGLAK informuje, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Firma NAGLAK z siedzibą: ul. Borecka 33a, 63-720 Koźmin Wlkp.
 • Kontakt z administratorem danych osobowych: ado@naglak.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na e-mail przesłany przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na skrzynkę mailową: naglak@naglak.pl (art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku)
 • Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na skrzynkę mailową: naglak@naglak.pl będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty jej zakończenia). Niniejszym w okresie tym występuje możliwość dobrowolnego wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od rezultatu prowadzonej korespondencji, dane mogą być dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą winna zostać odrębnie poinformowana. W przypadku nienawiązania współpracy dane zostaną usunięte.
 • Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy dana osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

DANE OSOBOWE – formularz reklamacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) firma NAGLAK informuje, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Firma NAGLAK z siedzibą: ul. Borecka 33a, 63-720 Koźmin Wlkp.
 • Kontakt z administratorem danych osobowych: ado@naglak.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na e-mail przesłany przez formularz reklamacyjny lub bezpośrednio na skrzynkę mailową: reklamacje@naglak.pl (art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku)
 • Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zgłoszenia przesłanego za pomocą formularza reklamacyjnego lub bezpośrednio na skrzynkę mailową: reklamacje@naglak.pl, będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zgłoszenia będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zgłoszenia (nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty jej zakończenia). Niniejszym w okresie tym występuje możliwość dobrowolnego wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od rezultatu prowadzonej korespondencji, dane mogą być dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą winna zostać odrębnie poinformowana. W przypadku nienawiązania współpracy dane zostaną usunięte.
 • Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy dana osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.